VÅRE BETINGELSER

Garanti
Vi følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser for garanti. Ved henvendelse angående feil på vare skal det vises til ordre- eller fakturanummer på din bestilling. Garantien omfatter ikke normal slitasje, ytre skader eller feilaktig bruk.

Retur under garanti
Hvis en vare returneres under garanti for reparasjon eller refusjon MÅ en forklaring som inkluderer fullt navn, adresse og ordre- eller fakturanummer legges ved, og dersom man ønsker refusjon må bankkontonummer også vedlegges.

Angrerett
Du er pliktig å gi melding til selgeren innen 14 dager (jf. Angrerettloven §13) etter du har mottatt varen om at du ønsker å gå fra avtalen og benytte deg av din angrerett. Kontakt i så fall vårt kundesenter post@wettrebryggeri.com Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a).

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss. Vi henter ikke pakker som sendes i oppkrav. Er varen sendt gjennom posten eller annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte (jf. Angrerettloven §15 tredje ledd).
Alder. Ved bruk av postoppkrav som betalingsmetode må man være 18 år for å bestille, eller ha tillatelse fra foreldre/foresatte.

Vareinformasjon
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om feilaktig produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som framkommer på sidene til Wettre Bryggeri AS og at vi dermed ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Normalt har vi alt på lager, men det hender dessverre en sjelden gang at lagerstatusen ikke stemmer. I tilfeller der en vare er utsolgt vil du få beskjed om dette.
Kampanjer og rabattkoder
I de aller fleste tilfeller kan man ikke kombinere en rabattkode med andre aktive kampanjer.

Force majeure
Er Wettre Bryggeri AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Dementi
Wettre Bryggeri AS fraskriver seg ethvert ansvar for alle problemer du måtte få ved å bruke våre produkter. av å vise frem et produkt som eventuelt kan støte andre og må selv ta ansvar for de konsekvenser det eventuelt måtte innebære å vise frem et slikt produkt.

Avvik og nøyaktighet. Vi forsøker hele tiden å gjengi alle våre produkter så nærme det virkelige utseende som mulig, men noen ganger kan bildet avvike noe i fra originalen. Dette skyldes teknologiske begrensninger som f.eks. at din PC-skjerm kan gjengi farger på en ukorrekt måte eller at fargene kan være vanskelig å gjengi på bilder.